Tõusevad auditeerimis- ja ülevaatuslävendid

Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu seaduse (eelnõu 65 SE), mis kehtestab audiitortegevuse seaduse muudatuste kaudu raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse lävendid. 01. jaanuaril 2016.a. jõustuvat redaktsiooni kohaldatakse majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem. Kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi: Ülevaatus Vana piirmäär Uus piirmäär Müügitulu või tulu…