Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus

1. jaanuaril 2018. a. jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus, mis viib Eestis sisse nn ettevõtluskonto. Seaduse eesmärk on väikeettevõtluse soodustamine – kogu tegevuse maksustamine käib siinjuhul ainult läbi füüsilise isiku ettevõtluskontole laekunud summade maksustamise. Ettevõtluskonto on krediidiasutuses avatud konto, millele kantakse üksnes füüsilise isiku poolt teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud summad eurodes. Maksumaksja on…