Ettevõtte laenude uus tõendamiskohustus ja deklareerimine

1. jaanuaris 2018 jõustuvad tulumaksuseaduse olulised muudatused, mis puudutavad äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antavaid laene. Kui ühing annab laenu emaettevõtjale või selle teistele tütardele, samuti emaettevõtjast ülevalpool asuvale ühingule, siis peab laenuandja olema pikemate kui 48 kuuliste laenude puhul valmis tõendama, et laenusaaja on võimeline laenu tagasi maksma ja tal selline kavatsus ka on.…