Auditeerimiskohustus 2021.a.

Auditikalkulaator Kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi: AUDIT ÜLEVAATUS Müügitulu või tulu 4,0 mln EUR  1,6 mln EUR Varad bilansipäeva seisuga kokku 2,0 mln EUR 0,8 mln EUR Töötajad 60 inimest 24 inimest Audit/ülevaatus kohustuslik, kui kaks näitajat ületab ülaltoodud piirmäära; Samuti on audit/ülevaatus kohustuslik, kui üks näitaja ületab kolmekordselt toodud piirmäära. Kui näitajatest vähemalt üks ületab…

Maksumäärad 2021.a.

Maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva…