Sõiduauto 01.01.2018

Kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või liiklusseaduse mõistes vastutav kasutaja, ei võimalda enda omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamist erasõitudeks, siis tuleb selleks esitada teavitus Maanteeametile, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse märke sõiduauto üksnes tööülessannete täitmiseks kasutamise kohta. Sellise sõiduauto kasutusele võtmise korral erasõitudeks peab tööandja sellest eelnevalt teavitama Maanteeametit. Kaotatakse töötajate võimalus tööandjale…