Auditeerimiskohustus 2021.a.

Auditikalkulaator Kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi: AUDIT ÜLEVAATUS Müügitulu või tulu 4,0 mln EUR  1,6 mln EUR Varad bilansipäeva seisuga kokku 2,0 mln EUR 0,8 mln EUR Töötajad 60 inimest 24 inimest Audit/ülevaatus kohustuslik, kui kaks näitajat ületab ülaltoodud piirmäära; Samuti on audit/ülevaatus kohustuslik, kui üks näitaja ületab kolmekordselt toodud piirmäära. Kui näitajatest vähemalt üks ületab…