Maksuvaba tulu alates 01. jaanuarist 2018

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.  2018. aastal: – aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, – aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu…

Ettevõtte laenude uus tõendamiskohustus ja deklareerimine

1. jaanuaris 2018 jõustuvad tulumaksuseaduse olulised muudatused, mis puudutavad äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antavaid laene. Kui ühing annab laenu emaettevõtjale või selle teistele tütardele, samuti emaettevõtjast ülevalpool asuvale ühingule, siis peab laenuandja olema pikemate kui 48 kuuliste laenude puhul valmis tõendama, et laenusaaja on võimeline laenu tagasi maksma ja tal selline kavatsus ka on.…

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus

1. jaanuaril 2018. a. jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus, mis viib Eestis sisse nn ettevõtluskonto. Seaduse eesmärk on väikeettevõtluse soodustamine – kogu tegevuse maksustamine käib siinjuhul ainult läbi füüsilise isiku ettevõtluskontole laekunud summade maksustamise. Ettevõtluskonto on krediidiasutuses avatud konto, millele kantakse üksnes füüsilise isiku poolt teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud summad eurodes. Maksumaksja on…

Tõusevad auditeerimis- ja ülevaatuslävendid

Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu seaduse (eelnõu 65 SE), mis kehtestab audiitortegevuse seaduse muudatuste kaudu raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse lävendid. 01. jaanuaril 2016.a. jõustuvat redaktsiooni kohaldatakse majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem. Kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi: Ülevaatus Vana piirmäär Uus piirmäär Müügitulu või tulu…

Ühemehe osaühing – maksuriskid ja kohtupraktika

Viimasel ajal suurt tähelepanu äratanud OÜ-tamise temaatika on tekitanud ettevõtjates küsimusi, kuidas peaks edasi toimima. Diskuteeritakse hoogsalt teemal, mille osas tegi Riigikohus äsja kaks lahendit. „OÜ-tamise“ all peeti nende kohtuasjade kontekstis silmas olukorda, kus üldjuhul ühemeheühing osutab teisele ühingule näiteks konsultatsiooniteenuseid, mida maksuhaldur aga tõlgendab töösuhtena ning nõuab seetõttu teenuse saajalt (tööandjalt) tööjõumaksude tasumist. Viimase…

Juhatuse liikmed võivad uuesti saada õiguse end töötuna arvele võtta

Justiitsminister Urmas Reinsalu kavatseb järgmise aasta alguses esitada valitsusele arutamiseks ettepaneku pöörata kas või mõningate mööndustega tagasi seadusemuudatus, mis võttis äriühingu juhatuse liikmetelt õiguse end töötuna arvele võtta, kirjutab Eesti Päevaleht. Urmas Reinsalu sõnul on justiitsministeeriumil valitsuse tööplaani järgi nüüd ülesanne seda küsimust analüüsida ja ettepanekud teha. “Olen moodustanud konkurentsivõimelise ärikeskkonna töögrupi, kus see küsimus…