Ühemehe osaühing – maksuriskid ja kohtupraktika

Viimasel ajal suurt tähelepanu äratanud OÜ-tamise temaatika on tekitanud ettevõtjates küsimusi, kuidas peaks edasi toimima. Diskuteeritakse hoogsalt teemal, mille osas tegi Riigikohus äsja kaks lahendit. „OÜ-tamise“ all peeti nende kohtuasjade kontekstis silmas olukorda, kus üldjuhul ühemeheühing osutab teisele ühingule näiteks konsultatsiooniteenuseid, mida maksuhaldur aga tõlgendab töösuhtena ning nõuab seetõttu teenuse saajalt (tööandjalt) tööjõumaksude tasumist. Viimase…

Juhatuse liikmed võivad uuesti saada õiguse end töötuna arvele võtta

Justiitsminister Urmas Reinsalu kavatseb järgmise aasta alguses esitada valitsusele arutamiseks ettepaneku pöörata kas või mõningate mööndustega tagasi seadusemuudatus, mis võttis äriühingu juhatuse liikmetelt õiguse end töötuna arvele võtta, kirjutab Eesti Päevaleht. Urmas Reinsalu sõnul on justiitsministeeriumil valitsuse tööplaani järgi nüüd ülesanne seda küsimust analüüsida ja ettepanekud teha. “Olen moodustanud konkurentsivõimelise ärikeskkonna töögrupi, kus see küsimus…